Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Správa o hodnotení strategického dokumentu

 11.03.2021

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami
je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizaciipre-uzemie-kosi


    Zoznam aktualít:

    1 2 3 4 >