SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Naša obec

Geografia a demografia

Obec Sliepkovce sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji v okrese Michalovce. Vzdialenosť od okresného mesta je 11 km. Sliepkovce ležia uprostred Východoslovenskej nížiny, popri obci tečie rieka Laborec, obkolesená valmi vybudovanými v 40.-tych rokoch 20. storočia, pre reguláciu toku. Neďaleko preteká potok Duša. Nadmorská výška obce je 105 m. n. m. a leží na 48° 35′ severnej zemepisnej šírky a 22° 07′ východnej zemepisnej dĺžky. Obec má z katastrálneho hľadiska rozlohu 645,62 ha, z toho zastavané územie tvorí 100 ha.

V Sliepkovciach je značný výskyt rôznych druhov vtáctva ako napríklad sýkorka obyčajná, havran čierny či vrabec poľný. V jarnom období každoročne prilietava bocian biely a lastovička obyčajná. Žijú tu aj zdomácnené holuby, ktoré prebývajú na strechách rodinných domov. V Laborci žijú celoročne rôzne druhy rýb a vďaka tomu sa tu uplatňuje aj rybolov. Na lúkach a valoch Laborca voľne rastú rôzne druhy tráv z čeľade lipnicovitých, kapustovitých či ružovitých. Väčšia časť pôdy, obkolesujúca obec, je využívaná ako orná pôda. Obyvatelia Sliepkoviec sa venujú poľnohospodárstvu, chovu hospodárskych zvierat, najmä hydinyošípaných, príp. hovädzieho dobytka, no len pre vlastnú spotrebu. Pôda v súkromnom vlastníctve je používaná zväčša na pestovanie poľnohospodárskych plodín. V najvyššej miere sa pestujú zemiaky. Ďalej je to pšenica, kukurica. Pre vlastnú spotrebu občania pestujú rôzne druhy zeleniny, strukovín a iných druhov využiteľných pochutín.

K 31.12.2014 eviduje obec 792 obyvateľov, z toho:

 • do 6 m.: 4
 • do 12 m.: 7
 • do 18 m.: 6
 • 18 m. – 3. r.: 22
 • 3 r. – 6. r.: 36
 • 6 r. – 15. r.: 10
 • 15 r. – 18 r.: 36
 • 18 r. – 60 r.: 462
 • nad 60 r.: 114
 • muží 389, ženy 403
 • nezamestnaní, ekonomicky aktívni obyvatelia: 98
 • pracujúci obyvatelia: 142