SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecsliepkovce.sk spravuje Obec Sliepkovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Sliepkovce

Adresa:
Obecný úrad Sliepkovce
Sliepkovce 163
072 37 Lastomír

IČO: 00325783

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 724
Rozloha: 646 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1345

Všeobecné informácie: info@obecsliepkovce.sk
Podateľňa: podatelna@obecsliepkovce.sk
Starosta: starosta@obecsliepkovce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecsliepkovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56/649 31 14+421 910 889 851

E-mail: sekretariat@obecsliepkovce.sk

Kompetencie:
Obec Sliepkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Sliepkovce je zriadený v: Michalovciach

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk