SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ostatné dokumenty

Zadanie – Modernizácia domu smútku a jeho okolia

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: program odpadového hospodárstva košického kraja 2016 – 2020

Zníženie energetickej náročnosti objektu „administratívna budova“ v obci Sliepkovce

Rozhodnutie okresného úradu Prešov – prepojovací vtl plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Verejná vyhláška

Tlačová správu o prebiehajúcom sčítaní domov a bytov v Košickom kraji