SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 07.11.2022

P o z v á n k a

Kamil  M i n d a , starosta obce Sliepkovce Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa:

  28.11. 2022 /pondelok/ o 18.00 hod.

v zasadačke OcÚ.

       Program:

 

                      1.  Otvorenie zasadnutia

                      2.  Určenie zapisovateľa

                      3.  Oznámenie výsledkov volieb starostu obce a volieb do obecného

                           zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému

                           starostovi a poslancom novozvoleného obecného  zastupiteľstva

                      4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií

                           a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným

                           starostom

                      5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva    

                      6.  Vystúpenie novozvoleného starostu

                      7.  Schválenie programu a overovateľov zápisnice

                      8. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu

                      8.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený

                           zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

                      9.  Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov

                    11.  Určenie platu starostu obce a odmien poslancov obecného

                           zastupiteľstva

                    12.  Rôzne

                    13.  Záver

         

                                                                                                        Kamil Minda

                                                                                                        starosta obce


Zoznam aktualít: