SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Informácia o začatí správneho konania - výrub drevín

 02.11.2023

 

 

 

 

Váš list značky/zo dňa             Naša značka                         Vybavuje                                         Sliepkovce

27.10.2023                               85/2023                                 Seničová/056 6493114                   2.11.2023

 

 

VEC

Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

 

    

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

 

               Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Žbince

 

Žiadateľ:

 

               Ing. Jozef Čižmár, Sliepkovce 174, 072 37  Lastomír

 

Predmet žiadosti:

 

               Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2ks stromov, druh . orech, rastúci                       

               na parc. č. 1389/56

 

Katastrálne územie: Žbince

 

 

Žiadosť doručená dňa: 27.10.2023

 

 

     V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (podatelna@obecsliepkovce.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní

 

 

 

                                                                                                          Kamil Minda

                                                                                                          starosta obce


    Zoznam aktualít: