Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Ostatné

Zadanie – Modernizácia domu smútku a jeho okolia

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU: PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA 2016 – 2020

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU „ADMINISTRATÍVNA BUDOVA“ V OBCI SLIEPKOVCE

ROZHODNUTIE OKRESNÉHO ÚRADU PREŠOV – PREPOJOVACÍ VTL PLYNOVOD POĽSKO – SLOVENSKO, LÍNIOVÁ ČASŤ

PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

TLAČOVÁ SPRÁVU O PREBIEHAJÚCOM SČÍTANÍ DOMOV A BYTOV V KOŠICKOM KRAJI